dilluns, 13 de juny de 2011

Comunicat de l’Assemblea d’Indignats de Lleida


Avui, dia 12 de Juny, l’Assemblea d’Indignats de Lleida comunica a la societat civil el següent:

Després de tres setmanes de treball intens en assemblees i comissions, exposem
alguns dels motius de la nostra indignació així com diverses propostes per canviar
allò que no afavoreix a les persones i al medi.

Consens sobre els PRIVILEGIS POLÍTICS:

 • Retallada del sou dels càrrecs polítics mitjançant un sistema de “forquilla”
 • salarial en base al Salari Mínim Interprofessional (SMI). Les bases d’aquesta “forquilla” queden per determinar.
 • Equiparació del sistema de pensions dels càrrecs polítics al de la resta de ciutadans i ciutadanes. El cobrament de la pensió serà incompatible amb el cobrament d’un altre salari.
 • Control estricte i sancions específiques a l’absentisme i el desistiment de funcions dels càrrecs electes, mitjançant la creació d’un organisme de control independent i apartidista.
 • Supressió dels privilegis dels càrrecs polítics en referència al pagament d’impostos, dietes, cotxes oficials i anys de cotització.
 • Cessament dels polítics corruptes. Supressió de la seva immunitat jurídica i de la prescripció dels casos de corrupció. Cessament de funcions preventiu d’aquells polítics imputats per la justícia fins que surti la resolució del jutjat.
 • Retorn de tots els diners que han estat robats de l'erari públic.
 • Publicació obligatòria del patrimoni de tots els càrrecs públics i control del patrimoni dels familiars. Realització d’un seguiment d’aquest patrimoni a l’inici i a la fi de cada legislatura.
 • Regulació dels càrrecs de lliure elecció. Aquesta regulació queda pendent de determinar.
 • Eliminació o reforma del Senat per tal que sigui una càmera realment útil.
 • Sanció als polítics que incompleixin les seves promeses, excepte per justificació d’una causa major, que queda pendent de determinar.

Consens sobre els PRIVILEGIS DE LA BANCA / BANQUERS:

 • Devolució transparent i immediata a les arques públiques per part dels bancs de tot el capital públic aportat. La paraula “immediata” queda pendent de determinar.
 • Les entitats financeres en dificultats han de fer fallida o ser nacionalitzades per constituir una banca sota control públic.
 • Regulació estricta o prohibició dels moviments especulatius, i sancions a la mala praxis bancària.
 • Prohibició d’inversions en paradisos fiscals.

Consens sobre els PRIVILEGIS DE LES GRANS FORTUNES:

 • Augment del tipus impositiu a les grans fortunes i entitats bancàries, i eliminació de les SICAV (Societats d’Inversió de Capital Variable).
 • Control real i efectiu del frau fiscal i de la marxa de capital a paradisos fiscals.
 • Manteniment de l’impost de successions i recuperació de l’impost de patrimoni per a les grans fortunes. El concepte “grans fortunes” queda per determinar.
 • Promoció a nivell internacional de l’adopció d’una taxa a les transaccions financeres internacionals (taxa Tobin), per tal d’evitar moviments especulatius. Aquesta recaptació aniria destinada a fins socials.

Consens sobre el DRET A LA VIVENDA:

 • Les vivendes construïdes que no es venguin passaran a formar part de la borsa pública de vivendes en règim de lloguer social.
 • En execucions hipotecàries, la donació en pagament de les vivendes cancelarà les hipoteques de forma retroactiva.
 • Més ajudes per al lloguer juvenil i a les persones de pocs recursos.
 • Penalització de les pràctiques de “mobbing” en el món de la vivenda.
 • Gestió justa, transparent i pública de l’adjudicació de les vivendes de protecció oficial.

Aquests punts queden oberts i en procés de debat. En els propers dies presentarem
més propostes sobre altres temàtiques importants com la democràcia participativa,
la sanitat i la resta de serveis públics, el medi ambient, la despesa militar i
monàrquica, o les que tu proposis.

Animem a tothom a que s’organitzi i participi en les assemblees, ja sigui a la plaça
Ricard Viñes, als barris, als pobles, o bé en petites accions del dia a dia.

Finalment, volem agraïr a totes aquelles persones que ens estan donant qualsevol
tipus de suport. Solament amb l'ajuda de tothom, podem!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada