dilluns, 23 de maig de 2011

Dia 6. Aguantamos

Exitosa noche la de hoy, se han quedado a dormir una veintena de voluntarios, los relevos han llegado a su hora acordada, y todo parece ir sobre ruedas. Se han empezado a llenar la tabla de voluntarios para las comisiones, con información de contacto y horarios para cada miembro de cada comisión.

Hemos recibido la visita de dos miembros de la organización de la acampada de Barcelona. Nos han ofrecido ayuda en cualquier tema o duda que necesitemos resolver. Nos han aclarado un tema que ayer surgió en nuestra asamblea, y hace referencia al uso de camping-gas en la acampada. Nos han explicado que ellos si usan camping-gas, que no hay ningún problema en hacerlo, y que si lo hubiera y les dijeran algo sobre ello, lo quitarían sin protesta alguna.

También se ha acercado a visitarnos y firmar, un hombre de un pueblo cercano. Nos ha explicado que desde si pueblo, mucha gente no puede bajar; hay que tener en cuenta las miles de personas que nos apoyan desde sus casas, que por las circunstancias que sean, no pueden acercarse a nosotros. La propuesta de este hombre ha sido la de llevar el manifiesto junto con hojas para firmas a su pueblo, así como de organizar alguna asamblea allí. Temas interesantes, sin duda alguna, que tendremos que hablar en nuestra asamblea diaria.

-------------------


Exitosa nit la d'avui, s'han quedat a dormir una vintena de voluntaris, els relleus hanarribat a la seva hora acordada, i tot sembla anar sobre rodes. S'han començat aomplir la taula de voluntaris per a les comissions, amb informació de contacte ihoraris per a cada membre de cada comissió.

Hem rebut la visita de dos membres de l'organització de l'acampada de Barcelona.Ens han ofert ajuda a qualsevol tema o dubte que necessitem resoldre. Ens hanaclarit un tema que ahir va sorgir en la nostra assemblea, i fa referència a l'ús decàmping-gas en l'acampada. Ens han explicat que ells si fan servir càmping-gas, que no hi ha cap problema en fer-ho, i que si ho hagués i els diguessin alguna cosa sobreaixò, el traurien sense cap protesta.

També s'ha acostat a visitar-nos i signar, un home d'un poble proper. Ens ha explicatque des de si poble, molta gent no pot baixar, cal tenir en compte les milers de persones que ens donen suport des de casa, que per les circumstàncies que siguin,no poden acostar-se a nosaltres. La proposta d'aquest home ha estat la de portar elmanifest juntament amb fulles per a firmes al seu poble, així com d'organitzar algunaassemblea allà. Temes interessants, sens dubte, que haurem de parlar en la nostraassemblea diària.


3 comentaris:

 1. ànims! cal aguantar ara més que mai, q no tenim cap data rellevant sobre els caps ni cap expectativa de marxar.
  La lluita de veritat ha començat avui. Que els quedi clar que això no va acabar amb les eleccions. Que els quedi clar que això no anava d'eleccions.

  ResponElimina
 2. MOLTA FORÇA , JO SI ESTARE A LA 20 H A LA ASSABLEA NO ESTEU SOLS ....

  ResponElimina
 3. Per què heu de fer el blog bilingüe? que no estem per fer un món més just i respectable? Doncs comencem per respectar la nostra llengua...

  ResponElimina